THĂM QUAN CỬA HÀNG

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Cám ơn Quý khách đã quan tâm và truy cập vào website Modale.com (“Modale.com”; “Chúng tôi”). Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của Quý Khách Hàng.

Chính sách bảo mật sẽ giải thích cách chúng tôi tiếp nhận, sử dụng và (trong trường hợp nào đó) tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân và gây dựng được niềm tin cho Quý khách là vấn đề rất quan trọng với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ dùng tên và các thông tin khác liên quan đến Quý khách tuân thủ theo nội dung của Chính sách bảo mật. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch mua bán.

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Thông tin chúng tôi thu thập trên website Modale.com:

Thông tin cá nhân:

Khi khách hàng đặt hàng, chúng tôi thu thập tên, địa chỉ giao hàng, địa chỉ thanh toán, số điện thoại và địa chỉ email. Chúng tôi cũng thu thập thông tin thanh toán như thông tin thẻ tín dụng hoặc thông tin tài khoản paypal của khách hàng.

Thông tin truy cập:

Khi khách hàng truy cập trang web của chúng tôi, các máy chủ của chúng tôi tự động thu thập một số thông tin như địa chỉ ip, loại trình duyệt, thời gian truy cập và các trang khách hàng đã xem.

Cookies:

Chúng tôi sử dụng cookies để nhận diện thiết bị của khách hàng và cung cấp cho khách hàng trải nghiệm trình duyệt web tốt hơn. Khách hàng có thể quản lý các cài đặt cookies của mình bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt trong thiết bị của khách hàng.

2. Thời gian lưu trữ thông tin

- Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của website Modale.com

- Lưu trữ tối thiểu 02 (hai) năm đối với các thông tin về tài khoản, thời gian đăng nhập, đăng xuất, địa chỉ IP của người sử dụng và nhật ký xử lý thông tin được đăng tải.

3. Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

• Để cung cấp và vận hành các Dịch vụ;

• Để cung cấp cho Người dùng của chúng tôi sự hỗ trợ khách hàng và hỗ trợ kỹ thuật liên tục;

• Để có thể liên hệ với Khách truy cập và Người dùng của chúng tôi bằng các thông báo và tin nhắn quảng cáo liên quan đến dịch vụ chung hoặc được cá nhân hóa;

• Để tạo dữ liệu thống kê tổng hợp và các Thông tin phi cá nhân được tổng hợp và/hoặc suy luận khác, mà chúng tôi hoặc các đối tác kinh doanh của chúng tôi có thể sử dụng để cung cấp và cải thiện các dịch vụ tương ứng của chúng tôi;

Để tuân thủ bất kỳ luật và quy định hiện hành nào.

4. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của khách hàng

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật tiêu chuẩn để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng khỏi các tác động truy cập, tiết lộ trái phép hoặc trộm cắp.

Chúng tôi hạn chế quyền truy cập thông tin cá nhân của khách hàng và chỉ cho những nhân viên cần thiết truy cập để thực hiện nhiệm vụ công việc.

Chúng tôi không bán hoặc cho bên thứ ba thuê thông tin cá nhân của khách hàng.

5. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin Khách hàng

Modale.com không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Modale.com cung cấp dịch vụ/tiện ích cho khách hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác thanh toán,…), hoặc các trường hợp được nêu tại mục (i)

Ngoài các trường hợp nêu trên, Modale.com sẽ có thông báo cụ thể cho khách hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, Modale.com cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của khách hàng.

(i) Modale.com có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các mục đích sau:

Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: Modale.com có thể dùng Thông Tin Khách hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của khách hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp Modale.com tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Khách hàng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà Khách Hàng cung cấp cho Modale.com sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các bên thứ 3 là đối tác, nhà cung cấp của Công ty TNHH Modale: Modale.com có thể chuyển Thông Tin Khách Hàng cho các đối tác và Nhà cung cấp để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị, vận chuyển và hỗ trợ dịch vụ khách hàng. Modale.com cũng có thể trao đổi Thông Tin Khách Hàng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.

Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các đối tác quảng cáo: Hệ thống theo dõi hành vi của Khách Hàng được Modale.com sử dụng trên kênh hiển thị quảng cáo (ví dụ như tiếp thị lại Khách Hàng, hệ thống quản lý các chiến dịch quảng cáo DoubleClick, báo cáo về nhân khẩu, sở thích của khách hàng với công cụ Google Analytics...) có thể thu thập được các thông tin như độ tuổi, giới tính, sở thích và số lần tương tác với số lần xuất hiện của quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, Khách Hàng có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi khách hàng của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo trên Google.

Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với những đơn vị kinh doanh khác mà Chúng tôi có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại: Trong trường hợp này, Công ty TNHH Modale sẽ yêu cầu những đơn vị đó tuân thủ nghiêm ngặt theo Chính sách bảo mật này.

6. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình

CÔNG TY TNHH MODALE

Trụ sở chính: Tầng 11, Số 246 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: info@Modale.com

7. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin

Khách hàng có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân mà chúng tôi giữ về khách hàng.

Khách hàng có thể hủy đăng ký email tiếp thị của chúng tôi bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết "hủy đăng ký" ở dưới email.

Khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi bất kỳ lúc nào nếu khách hàng có câu hỏi hoặc thắc mắc về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của khách hàng.

8. Cập nhật chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng chính sách cập nhật trên trang web của chúng tôi.

Bằng việc sử dụng trang web của chúng tôi và cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của khách hàng, khách hàng đồng ý cho việc thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin của khách hàng như được mô tả trong chính sách bảo mật này.

Vector