THĂM QUAN CỬA HÀNG

CHÍNH SÁCH COOKIE

TẠI MODALE, CHÚNG TÔI SỬ DỤNG COOKIE VÀ CÁC CÔNG NGHỆ TƯƠNG TỰ ĐỂ CUNG CẤP TRẢI NGHIỆM DUYỆT WEB TỐT HƠN CHO KHÁCH HÀNG CỦA MÌNH. CHÍNH SÁCH COOKIE NÀY PHÁC THẢO CÁC LOẠI COOKIE CHÚNG TÔI SỬ DỤNG VÀ CÁCH NGƯỜI DÙNG CÓ THỂ QUẢN LÝ TÙY CHỌN CỦA MÌNH.

COOKIES LÀ GÌ?
COOKIE LÀ CÁC TẬP TIN MỘT TRANG WEB GỬI ĐẾN MÁY NGƯỜI DÙNG VÀ ĐƯỢC LƯU LẠI THÔNG QUA TRÌNH DUYỆT KHI NGƯỜI DÙNG TRUY CẬP TRANG WEB ĐÓ. CHÚNG THƯỜNG ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ GHI NHỚ CÁC TÙY CHỌN CỦA KHÁCH HÀNG, THEO DÕI HOẠT ĐỘNG CŨNG NHƯ CUNG CẤP NỘI DUNG VÀ QUẢNG CÁO ĐƯỢC CÁ NHÂN HÓA.

CÁC LOẠI COOKIE CHÚNG TÔI SỬ DỤNG:

COOKIE THIẾT YẾU:
NHỮNG COOKIE NÀY RẤT CẦN THIẾT ĐỂ TRANG WEB HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG. CHÚNG CHO PHÉP KHÁCH HÀNG DI CHUYỂN XƯNG QUANH TRANG WEB VÀ SỬ DỤNG CÁC TÍNH NĂNG CỦA NÓ. COOKIE PHÂN TÍCH/HIỆU SUẤT: COOKIE NÀY CHO PHÉP CHÚNG TÔI PHÂN TÍCH SÔ LƯỢNG KHÁCH TRUY CẬP, SỬ DỤNG VÀ CẢI THIỆN HIỆU SUẤT CỦA TRANG WEB. CHÚNG SẼ THU THẬP THÔNG TIN CÁC TRANG KHÁCH HÀNG ĐÃ TỪNG TRUY CẬP, THỜI GIAN DÀNH CHO MỖI TRANG VÀ BẤT KÌ THÔNG BÁO LỖI NÀO XẢY RA. COOKIE CHỨC NĂNG: NHỮNG COOKIE NÀY GHI NHỚ CÁC THIẾT LẬP CỦA KHÁCH HÀNG NHƯ NGÔN NGỮ HOẶC VỊ TRÍ MÀ KHÁCH HÀNG ĐÃ CUNG CẤP ĐỂ GIÚP CHO TRẢI NGHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG ĐƯỢC CÁ NHÂN HÓA TỐT HƠN. COOKIE QUẢNG CÁO/NHẮM MỤC TIÊU: COOKIE NÀY ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ PHÂN PHỐI VÀ CUNG CẤP CÁC QUẢNG CÁO DỰA TRÊN SỞ THÍCH VÀ HÀNH VI DUYỆT WEB CỦA KHÁCH HÀNG. CÁCH QUẢN LÝ TÙY CHỌN COOKIE CỦA KHÁCH HÀNG: KHÁCH HÀNG CÓ THỂ QUẢN LÝ TÙY CHỌN COOKIE BẰNG CÁCH ĐIỀU CHỈNH CÀI ĐẶT TRONG TRÌNH DUYỆT CỦA MÌNH. HẦU HẾT CÁC TRÌNH DUYỆT CHO PHÉP KHÁCH HÀNG XÓA COOKIE, CHẶN COOKIE, HOẶC YÊU CẦU QUYỀN TRƯỚC KHI CHẤP NHẬN COOKIE. LƯU Ý RẰNG VIỆC CHẶN HOẶC XÓA COOKIE CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SỬ DỤNG MỘT SỐ TÍNH NĂNG TRÊN TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI.

COOKIE CỦA BÊN THỨ BA:
CHÚNG TÔI CÓ THỂ SỬ DỤNG COOKIE CỦA BÊN THỨ BA TỪ CÁC ĐỐI TÁC CỦA MÌNH ĐỂ CUNG CẤP CHO KHÁCH HÀNG NỘI DUNG VÀ QUẢNG CÁO ĐƯỢC CÁ NHÂN HÓA HƠN. CÁC ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI CÓ THỂ THU THẬP THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG DUYỆT WEB CỦA KHÁCH HÀNG VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN ĐÓ ĐỂ CUNG CẤP CÁC QUẢNG CÁO LIÊN QUAN.

CÁC CẬP NHẬT ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH COOKIE:
THỈNH THOẢNG CHÚNG TÔI CÓ THỂ CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH COOKIE NÀY. CHÚNG TÔI SẼ THÔNG BÁO CHO KHÁCH HÀNG VỀ BẤT KỲ THAY ĐỔI QUAN TRỌNG NÀO BẰNG CÁCH ĐĂNG CHÍNH SÁCH CẬP NHẬT TRÊN TRANG WEB.

BẰNG CÁCH SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI VÀ CHẤP NHẬN VIỆC CHÚNG TÔI SỬ DỤNG COOKIE, KHÁCH HÀNG ĐỒNG Ý VỚI VIỆC THU THẬP, SỬ DỤNG VÀ LƯU TRỮ THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG NHƯ ĐƯỢC MÔ TẢ TRONG CHÍNH SÁCH COOKIE NÀY.

Vector